english русский eesti ελληνικά
  Tallinna Rahvusvaheline Noortekeskus (TRN) on mittetulundus ühing, mis on loodud Eesti laste ja noorte integreerimiseks Euroopa ühiskonda. Klubi põhieesmärgiks on tagada kohalikele lastele keskkonda, mis lubab neil rääkida inglise keelt organiseerides kommunikatiivseid inglise keele kursusi. Lisaks on klubi seadnud eesmärgiks tõsta Euroopa teadlikkust ning seega see püüab anda lastele nii palju informatsiooni Euroopa liikmesriikidest, kui võimalik, et anda ülevaadet nende kulruuride ja traditsioonide üle. Klubiga on liitunud 40 last vanuses 7-15 aastat ning see asub Eesti pealinnas, Tallinnas.  
   
   
         
Partnerid